We zijn terug voor de 9de editievan de 1000 kilometer!


De 1000km van Kom op tegen Kanker

Jaarlijks krijgen meer dan 36 000 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben.
Voor deze patiënten draait het tijdens en na de behandeling om hogere overlevingskansen en een betere levenskwaliteit. Daarom springt Kom op tegen Kanker bij. De netto-opbrengst van de afgelopen 1000km bedraagt  €4.085.000, een RECORD.
In totaal is er al €19.415.000 verzameld in die acht editie’s van de 1000km.

Dit jaar ging de fietsvierdaagse door van 10 tot en met 13 mei. Elke dag fietsen verschillende pelotons door Vlaanderen, hiervoor is veel training, motivatie, doorzettingsvermogen en strijdlust nodig.

De Eeklose kilometervreters nemen terug deelmet 6 ploegen! En u?

Het fietsen zelf is één luik van de 1000km, het geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek is het uiteindelijke doel. Iedere ploeg verbindt zich ertoe om 5000 euro
in te zamelen via sponsoring en giften, pas dan mocht men van start gaan op 10 mei 2018. Wij hopen dat we op jullie steun en goed hart kunnen rekenen. Met uw steun
helpt u het kankeronderzoek een stap vooruit. Elk bedrag is welkom, hoe klein ook.

Op 10-11 november 2017 was er onze 5de editie van de 24uur fietsmarathon,
meteen een lustrumeditie. Begin dit jaar was er dan nog de traditionele verkoop
van de Lotuspakketjes.

Steun onze acties!


Kies zelf een bedrag en schrijf dit over
op het rekeningnummer van de Vlaamse Liga Tegen Kanker
BE14-733-1999999-83 (KREDBEBB)

Vergeet zeker niet 170-018-927 gift te vermelden

Vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest