Eeklose Kilometervreters

Coronavirus Covid-19


Wij vinden het essentieel om transparant te communiceren tijdens deze crisis. Corona Covid-19 heeft een impact op eenieder van ons, alsook op onze organisatie als Eeklose Kilometervreters.

Eerst en vooral willen wij ons medeleven betuigen aan de mensen die momenteel
getroffen zijn door het virus of die anderen kennen die getroffen zijn door het virus.
Onze bezorgdheid gaat uit naar iedereen die tot een risicogroep behoort, wij hopen in tijden als deze dat de solidariteit enkel kan groeien en dat iedereen zorg draagt voor elkaar. Onze dank en diep respect voor iedereen die vandaag een essentiële functie uitoefent om de samenleving in zijn basisbehoeften te voorzien.

Wij respecteren elke beslissing die de overheden maken en de daaruit voortvloeiende maatregelen die organisaties nemen, ongeacht de gevolgen die dit kan hebben op ons gemeenschappelijk doel.

Kom op Tegen Kanker heeft overkoepelend beslist om alle evenementen die zij organiseren tem 1 juni 2020 alvast niet te laten doorgaan. Concreet zal dus de 1000km tijdens Hemelvaartweekend niet plaatsvinden.

Coronavirus Covid-19


Kom op Tegen Kanker communiceert hieromtrent onderstaande:

“Het zou onverantwoord zijn om onze evenementen, waarop veel mensen met kanker – en dus verminderde weerstand – aanwezig zijn, op de kalender te houden. Extra voorzichtigheid, ook na de coronapiek, is nodig. Bovendien doet Kom op tegen Kanker voor zijn initiatieven veel beroep op medisch personeel en zorgverleners. Deze beslissing is er ook een uit respect voor hen en hun prachtige werk.
Of het evenement wordt uitgesteld naar de zomer of het najaar, of we kiezen voor een andere formule later dit jaar, kunnen we in de huidige omstandigheden onmogelijk bepalen. Daarvoor willen we de evolutie van de coronacrisis afwachten.”

Als Eeklose Kilometervreters respecteren wij deze beslissing en wachten wij verdere informatie af. Hoe dan ook zullen wij dit jaar ons inschrijvingsgeld van onze zes ploegen, €33.000, overhandigen aan Kom op Tegen Kanker. Evenementen stoppen tijdelijk maar kanker en de strijd tegen kanker stopt niet.
Wij willen met deze stap, ongeacht wat de organisatie beslist, onze maatschappelijke rol vervullen. Dit is onze manier om respect te tonen voor al de vechters, overlevers, geliefden die we verloren, zorgkundigen, dokters en wetenschappers.

Wij houden jullie op de hoogte van verdere beslissingen. Draag zorg voor elkaar.